Dzisiaj jest 24 czerwca 2021, Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Szukaj:
Deutsch English version Wersja polska
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Pogoda

Aktualności
Informacje o gminie
Kalendarium
Biuletyn Informacyjny
Plan gminy
Kontakt
Zdjęcie satelitarne
Dla inwestorów
Przetargi
Podatki i opłaty lokalne
Jak załatwić sprawę ?
Zamierzenia i plany
Fotogaleria
Środowisko
Inwestycje
Azbest
Kalendarz imprez
Biblioteka
Wystawa Przyrody
Wystawa - Ślady historii
Galeria OSTOJA
KULTURALNIA
Chór "Cor Matris"
Klub Emerytów
Kalendarz imprez
Kluby sportowe
Brydż
Piłka nożna
Siłownia
Basen
Kaledarz imprez
Szlaki wodne
Szlaki turystyczne
Oferta turystyczna
Noclegi
Zawody w grillowaniu
Wypożyczalnie kajaków
Rozkład jazdy PKP
Rozkład jazdy PKS
Odległości
Adresy i telefony alarmowe
Adresy internetowe
Adresy lokalne
Wizytówki firm
Gastronomia

Licznik odwiedzin:

(od 1 stycznia 2008 r.)
Aktualności
Powrót

2011-12-08 „Wzorcowy System Regionalnego Monitoringu Jakości Usług Publicznych i Jakości Życia”

Projekt pt. „Wzorcowy System Regionalnego Monitoringu Ja­koś­ci Usług Publicznych i Jakości Życia”  realizowany przez

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku
 

Samorządy gminne wypełniają szereg zadań publicznych, w tym dostarczają mieszkańcom tak zwanych usług publicznych. To dzięki działaniu samorządu m.in. mamy dostęp do publicznego szkolnictwa, utrzymany jest porządek w naszym najbliższym otoczeniu, przy lokalnych drogach świecą latarnie, a najbardziej potrzebujący uzyskują wsparcie opieki społecznej. Choć dla większości mieszkańców te działania samorządu pozostają na co dzień „niewidoczne”, to od nich w dużej mierze zależy to, czy w danym miejscu żyje nam się dobrze.

 Aby samorządy działały sprawnie i racjonalnie, niezbędny jest znaczny zasób informacji na temat tego, jakie obszary działania wymagają szczególnej troski i wsparcia, a w jakich jakość świadczonych usług utrzymana jest na dobrym poziomie. Muszą wiedzieć m.in. czy gimnazja funkcjonujące na ich terenie dobrze przygotowują uczniów do testów, czy częstotliwość wywożenia śmieci jest wystarczająca, a mieszkańcy zadowoleni są z jakości pracy urzędu. Wszystko to po to, aby jak najlepiej zaspokoić, czasem nawet nie do końca uświadomione i zgłaszane, potrzeby mieszkańców.
 

Zaspokojenie tych potrzeb jest tym trudniejsze, gdy samorząd dysponuje ograniczoną sumą środków finansowych. Nie wystarczają one na wszystkie konieczne inwestycje i podniesienie jakości świadczonych usług wszędzie tam, gdzie istnieje taka potrzeba. Konieczne są więc ciągłe wybory priorytetów, zgodnie z którymi dzieli się w każdej gminie ten skromny „tort”. Brakuje jednak narzędzi, żeby ocenić podjęte decyzje i stwierdzić, na ile realizowane działania faktycznie przyczyniają się do podwyższenia jakości życia mieszkańców.

 W obliczu tej sytuacji, aby bardziej efektywnie zarządzać ograniczonym budżetem, wiele samorządów zastanawia się nad wprowadzeniem innowacyjnych metod zarządzani, które, mają doprowadzić do tego, żeby optymalnie wykorzystać zasoby finansowe gminy. Mają one pomóc także w bardziej świadomym podejmowaniu decyzji – kierowaniu środków tam, gdzie są one najbardziej potrzebne.
 

Przeważnie jednak samorządy nie mają wystarczającej wiedzy, aby dobrze zaprojektować swe działania i lepiej zarządzać środkami. Stąd ich udział w projekcie „Wzorcowy System Regionalny Mierzenia Jakości Usług Publicznych i Jakości Życia” realizowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR). To właśnie ten System – na którego testowanie i pilotażowe wdrożenie zdecydowały się cztery gminy: Gdańsk, Słupsk, Stegna i Czarna Woda – ma dostarczyć samorządom koniecznych narzędzi i informacji. Jest on realizowany przez IBnGR we współpracy z tymi samorządami przez najbliższe trzy lata.

 

System dostarcza wiedzy o wszystkich kluczowych obszarach działań samorządów – od edukacji i służby zdrowia po gospodarkę komunalną i infrastrukturę drogową. Dane pochodzą z różnych źródeł. Częściowo, są już obecnie „ukryte” w rejestrach Urzędu Gminy lub też innych instytucji publicznych, takich jak Kuratorium Oświaty czy Powiatowy Urząd Pracy. Jednakże pewne kwestie należy dodatkowo zmierzyć, a o inne zapytać mieszkańców. To właśnie dzięki dodatkowym badaniom dowiemy się, czy częstotliwość wywożenia śmieci jest wystarczająca, a rodzice są zadowoleni z poziomu edukacji w lokalnej podstawówce.

Przemyślany dobór takich informacji (selekcja jest niezbędna, gdyż w wielu obszarach mamy ich nadmiar) i analiza ma służyć w podejmowaniu racjonalnych decyzji oraz ocenie czy decyzje i działania przyniosły oczekiwany skutek. To pozwoli samorządom lepiej zaspokajać potrzeby mieszkańców, a w ostatecznym rozrachunku – podwyższać jakość ich życia.

 

Jednocześnie System dostarczy mieszkańcom informacji o skuteczności działań samorządów. Stanowi więc instrument kontroli i przejrzystości tych działań. Publikowane (na stronach internetowych urzędu gminy) co roku raporty opisujące jakość usług publicznych świadczonych przez samorząd, mają pomóc w ocenie – czy nasza gmina się rozwija, czy też nie? Czy budowa nowej szkoły przyniosła realną poprawę jakości edukacji naszych dzieci? Czy śmieci wysypujące się ze śmietników, które zauważamy, są normą w naszej gminie czy sytuacją wyjątkową? Raporty te, po pierwsze dają mieszkańcom (a także mediom i organizacjom pozarządowym) „twardą” podstawę do wymuszenia podjęcia przez samorząd niezbędnych działań; po drugie, pomagają w podjęciu racjonalnej decyzji przy urnie wyborczej.

 
 
Opracował:

Piotr Zbieranek, IBnGR

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Szkoła w percepcji uczniów – wyniki badań ankietowych uczniów w Gminie Miejskiej Czarna Woda

Prezentujemy opracowanie, które jest rezultatem prac prowadzonych w ramach projektu „Wzorcowy System Regionalny Monitoringu Jakości Usług Publicznych i Jakości Życia” realizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w okresie od 1.XI.2010 r. do 31.XII.2014 r. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013.

Istotą projektu jest stworzenie zintegrowanego systemu mierzenia jakości usług publicznych i jakości życia, w celu uruchomienia zobiektywizowanego i uspołecznionego programowania rozwoju na wszystkich szczeblach administracji samorządowej.

Tworzony w ramach projektu system pomiaru jakości usług publicznych bazuje na „faktach” pochodzących z różnych źródeł tj. na:

  • danych statystycznych, gromadzonych przez różne instytucje,
  • danych źródłowych pochodzących z ewidencji i rejestrów gminnych,
  • wynikach badań ankietowych (wśród uczniów i mieszkańców gminy),
  • danych określanych na podstawie obserwacji i pomiarów bezpośrednich.

 

Niniejsze opracowanie stanowi wycinek kompleksowego pomiaru jakości usług publicznych w gminie i dotyczy wyników badania opinii uczniów o ich szkole. Badania ankietowe wśród uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie (www.zspczarnawoda.eu) przeprowadzono w dniach 9–19.X.2012 r.

Raport, poza diagnozą sytuacji ma także służyć podjęciu publicznej debaty w celu wypracowania drogowskazów dla lepszej gminnej polityki edukacyjnej.

Jakość usług publicznych i wybranych aspektów funkcjonowania miasta Czarna Woda – wyniki sondażu opinii mieszkańców

Prezentujemy kolejny efekt współpracy Miasta Czarna Woda z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową od 1.XI.2010 r.  w ramach projektu „Wzorcowy System Regionalny Monitoringu Jakości Usług Publicznych i Jakości Życia”, powstało opracowanie p.t.

 

„Jakość usług publicznych i wybranych aspektów funkcjonowania miasta Czarna Woda – wyniki sondażu opinii mieszkańców”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.

Istotą projektu jest stworzenie zintegrowanego systemu mierzenia jakości usług publicznych i jakości życia, w celu uruchomienia zobiektywizowanego i uspołecznionego programowania rozwoju na wszystkich szczeblach administracji samorządowej.

Tworzony w ramach projektu system pomiaru jakości usług publicznych bazuje na „faktach” pochodzących z różnych źródeł tj. na:

  • Danych statystycznych, gromadzonych przez różne instytucje.
  • Danych źródłowych pochodzących z ewidencji i rejestrów gminnych.
  • Wynikach badań ankietowych (wśród uczniów i mieszkańców gminy).
  • Danych określanych na podstawie obserwacji i pomiarów bezpośrednich.

Niniejsze opracowanie stanowi wycinek kompleksowego pomiaru jakości usług publicznych w gminie i dotyczy wyników badania opinii mieszkańców o jakości życia w ich gminie.

Badania ankietowe wśród mieszkańców Czarnej Wody przeprowadzono w IV kwartale 2012 r.

Raport, poza diagnozą sytuacji ma także służyć podjęciu publicznej debaty w celu wypracowania drogowskazów dla lepszej polityki samorządowej.

 

 Wstępne wyniki wdrożenia wzorcowego systemu monitoringu jakości usług publicznych w mieście Czarna Woda w 2012 r.

 Opracowanie jest efektem prac prowadzonych w ramach projektu „Wzorcowy System Regionalny Monitoringu Jakości Usług Publicznych i Jakości Życia” realizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w okresie od 1.XI.2010 r. do 31.XII.2014 r. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013.

     Istotą projektu jest stworzenie zintegrowanego systemu mierzenia jakości usług publicznych i jakości życia, w celu wdrożenia zobiektywizowanego i uspołecznionego programowania rozwoju na wszystkich szczeblach administracji samorządowej.

     Niniejsze opracowanie jest efektem przeprowadzenia pierwszego cyklu pomiaru w ramach monitoringu jakości usług publicznych i dotyczy oceny wybranych przez przedstawicieli samorządu, wskaźników obrazujących jakość usług publicznych w mieście Czarna Woda w 2012 roku.

     Raport, poza diagnozą sytuacji ma także służyć podjęciu publicznej debaty w celu wypracowania drogowskazów dla: (1) lepszej gminnej polityki oraz (2) optymalizacji wskaźników do badania w 2013 r.


Pliki do pobrania:

Szkoła w percepcji uczniów – wyniki badań ankietowych uczniów w Gminie Miejskiej Czarna Woda (998 kB)
Jakość usług publicznych i wybranych aspektów funkcjonowania miasta Czarna Woda – wyniki sondażu opinii mieszkańców (1,110 kB)
Wstępne wyniki wdrożenia wzorcowego systemu monitoringu jakości usług publicznych w mieście Czarna Woda w 2012 r. (969 kB)
Szkoła w percepcji uczniów – wyniki badań ankietowych uczniów w gminie miejsko-wiejskiej Czarna Woda (drugie badanie) (1,473 kB)
Jakość usług publicznych i wybranych aspektów funkcjonowania miasta Czarna Woda w 2013 roku Wyniki sondażu opinii mieszkańców. (1,905 kB)


Fotogaleria

Fotogaleria

 


Opracowanie merytoryczne: Urząd Miejski w Czarnej Wodzie; Internetowe: R-net cms | Polityka prywatności
Turystyka Biznes Miasto Urząd Rozrywka Kontakt